REEL FEEL

REEL FEEL

03.08.2015 0 keen_user

Reel Feel е платформа за клубни събития и концерти с по-нишова публика на възраст 20-40. Чрез нея са реализирани над 50 събития.