Организация на събитие

Организация на събитие

03.08.2015 0 keen_user

идеята до затварянето на вратата след поседния гост, ние се грижи за всеки детайл в целия процес по организацията и администрирането на дадено събитие.